Srpen 2011

Školní rok 2011 - 2012

31. srpna 2011 v 17:56
Školní družina při ZŠ Vsetín,Luh 1544

Vedoucí vychovatelka : Naděžda Dorňáková
Vychovatelky : Iva Hekelová, Radmila Tvarůžková, Karla Maršalíková.

Ranní provoz: 6.00 hod. - 8.00 hod.
Odpolední: 11.40 hod. - 16.00 hod.

Tel.: 737 009 232

Školní družina je zařízení pro zájmové vzdělávání, kde tráví účastníci svůj volný čas. Je vyplněn zaměstnáním v oblasti hudební, výtvarné, pracovní, přírodovědné a sportovní. Ve školní družině se úkoly nepíší, ale provádí se příprava na vyučování formou didaktických her, smyslových her, besedy, soutěží a vycházek.


Školní družina využívá pro svou zájmovou činnost vlastní prostory (letos zde probíhá i výuka 2.A, 2.B a AJ) a jednu kmenovou třídu 1.A. K dispozici jsou všechny prostory školy - keramická dílna, cvičná kuchyň, kino, počítačová třída. K pohybovým aktivitám je využíváno školní hřiště a školní dvůr. Zájmové činnosti jsou zajišťovány v prostorách školy i mimo školu - bazén, knihovna - Luh.

V letošním školním roce 2011-2012 pracují ve ŠD čtyři oddělení, naplněna účastníky 1.- 3. třídy. Přihlášeno je 120 účastníků. Předpokladem pro přijetí do ŠD je závazná přihláška. Nepřítomnost musí být omluvena písemně, nebo telefonicky. Měsíční poplatek za pobyt ve ŠD činí 50,- Kč. Platba probíhá pololetně, v měsíci září a únoru.
V rozšířené zájmové činnosti jsou účastníkům nabídnuty kroužky :

Keramika
Aerobic
Hra na flétnu
Vaření
Country tance
Práce na počítači
Plavání
Florbal
Knihovna