Září 2011

Hrátky v knihovně

5. září 2011 v 18:25 Knihovnický kroužek
Pondělí od 15.00 do 16.00,
Vedoucí kroužku : Naďa Dorňáková,
Charakter kroužku : určeno pro žáky 2.-4.třídy se zájmem o knihy a dramatizaci pohádek...
Program je vyplněn také čtením, povídáním o knížkách, o spisovatelích a illustrátorech. Nechybí ani hry rozvíjející slovní zásobu, kvízy, hádanky a tajenky. Děti si říkají Knížátka.
Počet dětí : max.15,
Místo : dětská knihovna Luh