Září 2014

Platba školní družiny

9. září 2014 v 9:08
Informace pro rodiče !!!
Platba ŠD - 250,- Kč I.pol./ 2014-2015
od 15.září do 25.září 2014
a) platba pokladnou
u ekonomické zástupkyně p.Radílkové
08.00 - 16.00 hod.
b) platba účtem
č. 101091001/0300
zpráva pro příjemce : jméno a příjmení žáka, třída