Srpen 2015

Vítejte ve školním roce 2015-2016

28. srpna 2015 v 21:44

Školní družina při ZŠ Vsetín, Luh 1544

Vychovatelky : Naděžda Dorňáková, Iva Hekelová, Miroslava Jašová, Karla Maršalíková

Provoz ŠD
Ranní : 06.00 hod. - 08.00 hod.
Odpolední: 11.40 hod. - 16.00 hod.

Tel.: 737 009 232

Školní družina je zařízení pro zájmové vzdělávání, kde tráví účastníci svůj volný čas. Je vyplněn činnostmi v oblasti hudební, výtvarné, pracovní, přírodovědné a sportovní. Ve školní družině se úkoly nepíší, ale provádí se příprava na vyučování formou didaktických her, smyslových her, besedy, soutěží a vycházek.

Školní družina využívá pro svou zájmovou činnost tři herny a jednu kmenovou třídu 1.B.
K dispozici jsou všechny prostory školy - keramická dílna, cvičná kuchyň, počítačová třída.
K pohybovým aktivitám je využívána tělocvična, školní hřiště a školní dvůr. Zájmové činnosti jsou zajišťovány i mimo školu - bazén, knihovna - Luh.

V letošním školním roce 2015-2016 jsou v provozu čtyři oddělení ŠD, naplněna účastníky 1.- 3. třídy. Kapacita ŠD je 120 míst. Předpokladem pro přijetí žáka do ŠD je závazná přihláška. Nepřítomnost musí být omluvena písemně nebo osobně. Měsíční poplatek za pobyt ve ŠD činí 50,- Kč. Platba probíhá pololetně, v měsíci září a únoru.

Zápis žáků 1.třídy proběhne 1.9.2015.

V rozšířené zájmové činnosti jsou účastníkům nabídnuty kroužky :
Hrátky v knihovně
Keramika
Šikovné ručičky
Vaření - studená kuchyně
Country tance - Malé Texasky
Country tance - Velké Texasky
Plavání
Florbal

Nabídka :
Novinkou školního roku 2015-2016 je předplatné na 4 pohádky v divadle ve Zlíně.
Rezervace vánoční akce ve skanzenu v Rožnově p.R. "Vánoce na dědině".
Další nabídky budou postupně zveřejňovány.