Září 2015

Informace o platbě ŠD

3. září 2015 v 8:00

Platba ŠD - 250,- Kč za I.pololetí 2015/2016

do 30. září 2015

platba na účet ZŠ Vsetín Luh
č. 101091001/0300
zpráva pro příjemce : jméno a příjmení žáka, třída