Květen 2016

Jaro ve ŠD

26. května 2016 v 18:19
Ohlédnutí za jarními akcemi v naší družince.

Viz Foto : Jaro 2016 - 1.2. Jarní tvoření v knihovně Luh. 3. Texasky na Tančírně. 4. Divadlo Zlín. 5. Knížátka ke Dni matek.
6.7.8. Májový turnaj ve fotbalu. 9. Holčičí vybíjená. 10. Hra ke Dni rodin. 11. Keramická dílna 12. Malé Texasky

Májové akce ve ŠD

6. května 2016 v 11:10
5.5. 15.00 Plavání : Hek.
6.5. 9.00 Kulturní vystoupení ke Dni matek - Charita Vsetín : Dorň.

10.5. 13.00 Knihovna Luh - beseda Den matek : Dorň.
12.5. 15.00 Plavání : Hek.
13.5. 13.00 Knihovna Luh - májové čtení : Hek.

18.5. 13.30 Májový turnaj va fotbalu : ŠD
19.5. 15.00 Plavání : Hek.
20.5. 13.30 Bowling - turnaj : Hek., Marš.

26.5. 15.00 Plavání : Hek.
29.5. 14.00 Den dětí s Annou - country vystoupení : Dorň.

+ platby tábor Lednice : Jaš.