Září 2016

Platba ŠD

3. září 2016 v 10:10
Informace pro rodiče !!!
Platba ŠD - 200,- Kč / září - prosinec 2016
do 30. září 2016
platba účtem č. 101091001/0300
zpráva pro příjemce : ŠD, jméno a příjmení žáka, třída